Hvem er halsbrannkunden?

Flere og flere opplever halsbrann. Her er noen ting å ha i bakhodet når du skal hjelpe halsbrannkunden.
 • Omtrent 25 % av voksne opplever halsbrann månedlig og omtrent 5 % av voksne opplever halsbrann daglig.1
 • Halsbrann er et økende problem, og andelen voksne med minst ukentlige plager ble nesten doblet i perioden fra 1995-97 til 2006-09. Dette kan delvis forklares med økt forekomst av overvekt og fedme.2
 • Mange med halsbrannplager oppsøker først apotek.3
 • Halsbrann er ikke en sykdom i seg selv, men det hyppigste symptomet ved gastroøsofageal reflukssykdom.4
 • Halsbrannkunden behandler ofte seg selv. Bare hver fjerde person med halsbrann søker lege.6
 • En kanadisk studie viser at halvparten av halsbrannkundene som besøker apotek får aktiv veiledning.5 Det er ikke sikkert dette kan overføres til norske forhold, men et potensiale til å hjelpe flere kan være til stede.
 • Dere spiller en viktig rolle i å kartlegge kundens behov, identifisere kunder som er egnet for egenbehandling samt valg av den mest hensiktsmessige behandlingen.5
 • Kundene kan oppleve at halsbrannplager kan påvirke både livskvalitet, fravær fra både jobb og sosiale samlinger samt nedsatt produktivitet.7

Referanser:

 1. Sigterman KE, van Pinxteren B, Bonis PA, Lau J, Numans ME. Short-term treatment with proton pump inhibitors, H2-receptorantagonists and prokinetics for gastro- oesophageal reflux disease-like symptoms and endoscopy negative reflux disease (Review). The Cochrane Library 2013; 5: 1-83..
 2. E. Ness-Jenssen. Stadig mer halsbrann. Tidsskr Nor Legeforen Nr. 5-6. 2012; 132:518.
 3. SOMAC Control, EMA/H/C/001098, EPAR 08.05.2009. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/somac-control-epar-public-assessment-report_
  en.pdf.
 4. Gastroøsofageal reflukssykdom. Norsk elektronisk legehåndbok, 2015. http://legehandboka.no/magetarm/tilstander-og-sykdommer/spiseror/(cited: 25.04.2019)
 5. Armstrong D. Nakhla N. Non-prescription proton-pump inhibitors for self-treating frequent heartburn: the role of the Canadian pharmacist. Pharm Pract (Granada).
  2016;14(4):868.
 6. https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/magetarm/symptomer-og-tegn/reflukssymptomer/ (cited: 25.04.2019)
 7. P.Wahlquist, J.Carlsson, N-O Stålhammar et al. Validity of a Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire for Patients with Symptoms of Gastro-Esophageal Reflux Disease (WPAI-GERD)—Results from a Cross-Sectional Study. Value in health; 2002; 5:2;106-113

Foto: Shutterstock

 

ID: NO/PANTO/0519/0004/13016

Publisert oktober 2, 2019

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Vi gjør oppmerksom på at denne siden
er kun beregnet for helsepersonell.

Er du helsepersonell?