Slik vet du at du handler fra en etisk og samfunnsansvarlig produsent

Mor og datter jobber i åker
Les hvordan vi tar samfunnsansvar i områdene vi berører både direkte og indirekte, og på den måten bidrar til en mer bærekraftig næring som bruker av verdens ressurser med varsomhet.

Som en produsent av legemidler og kosttilskudd er det nødvendig å ta etiske og bærekraftige valg. Det innebærer å hele tiden gjøre nye vurdering for å ta samfunnsansvaret det krever å være en produsent som skal finnes i all overskuelig fremtid. Da trenger vi en frisk planet, og vi trenger også friske mennesker som bor på den.

 

Vi er alle avhengig av riktige næringsstoffer for å holde oss friske og kunne yte vårt beste. Nycoplus tilbyr omega-3, vitaminer og mineraler som kan følge deg hele livet gjennom, og vi går lenger enn hva som kreves av oss for å sikre produktets kvalitet. Slik får du i deg det du skal og intet annet, og vi er i tett samarbeid med leverandører og utsalgssteder for å sikre alle ledd på veien ut til forbruker.

Dette er del av vårt arbeid for å bedre ernæring i alle aldersgrupper, forebygge feilernæring, en bedre folkehelse og et sunnere samfunn.

 

Utviklingen av våre produkter er gjort med en vitenskapelig tilnærming, og med over 100 år med erfaring med legemidler har vi det faglige fundamentet som trengs.

 

Slik jobber Nycoplus med FNs bærekraftsmål

Når det handler om etikk, samfunnsansvar og bærekraft nytter det ikke å bare snakke, men faktisk å ta ansvar, vise handlekraft og fortsette å søke nye løsninger. Et naturlig sted å lete etter mulighet for å utvikle seg videre er FNs bærekraftsmål. Blant disse 17 målsettingen, som innebærer alt fra å utrydde fattigdom og sult, til ansvarlig forbruk og produksjon, kan man vurdere hvor sine ressurser egner seg best til å bidra til å løse utfordringene vi alle står overfor.

 

Her er det særlig fem punkter som er rasjonelle målsetting for oss å jobbe mot (lager et grafisk uttak som viser følgende punkter: 3. God helse og livskvalitet, 14. Livet i havet, 13. Stoppe klimaendringene, 12. Ansvarlig forbruk og produksjon, 2. Utrydde sult.)

 

Slik tar Nycoplus stilling til sitt ansvar i denne sammenhengen:

 

  • Vi har kontroll på egen verdikjede, leverandøroppfølging og sporing av råvarer

Det betyr at det stilles krav til innhold, renhet og kvalitet for kosttilskudd, og at vi følger kosttilskuddsforskriften. Denne inneholder en liste over hvilke kjemiske forbindelser som er tillatt å bruke som kilde til vitaminer og mineraler. Alle kildene som er tillatt å bruke er vurdert av EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet) med hensyn til sikkerhet og biotilgjengelighet.

 

Vitamin- og mineralforbindelser samt tilsetningsstoffene som brukes i kosttilskudd skal oppfylle gitte krav til renhet. Kosttilskuddsforskriften angir også minimums- og maksimumsinnhold av vitaminer og mineraler per anbefalt døgndose, som vi selvfølgelig forholder oss til.

 

Les også: Derfor er ikke alltid boksen full når du kjøper kosttilskudd

 

Gjennom samarbeid og sertifisering fra etiske fiskeorganisasjoner, som Friend of the Sea (FOS) og The Marine Ingredients Organisation (IFFO), forplikter vår oljeleverandør seg til å påse at riktige tiltak gjøres for å beskytte og opprettholde fiskebestanden.

Produksjon av fiskeoljer og omega-3-produkter er underlagt strenge krav når det gjelder innhøstingen av fisk, utvinningsprosessen, produksjon og sluttprodukt. Kvaliteten på fiskeoljer og omega-3 reguleres gjennom kvalitets- og sporbarhetskrav. Disse reguleres av The European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) og Global Organization for EPA and DHA Omega-3 (GOED). Ph.Eur. fastsetter parameterne for renhet og oksidasjon. GOED gir anbefalinger på kvalitetskriterier som lovlig mengde av tungmetaller, dioksiner og PCB.

 

 

  • Gjenvinning av emballasje

Å gjenvinne brukbart materiale betyr også at vi totalt sett kan redusere produksjonen av nytt materiale. Mye av vår produktemballasje kan resirkuleres og vi etterstreber hele tiden å komme med mer miljøvennlige løsninger. Pakkene oppdateres forløpende med denne informasjonen slik at det blir enklere for forbrukeren om og hvordan emballasjen kan resirkuleres. Vi er også medlem av grønt punkt.

 

 

Dele kunnskap om ernæring, helse og livskvalitet

  • Ved å dele kunnskap bidrar Nycoplus til bedre helse og folkeopplysning rundt vitaminer, mineraler, omega-3 og næringsstoffer. Vi baserer oss på vitenskapelige og troverdige kilder, samt myndighetenes anbefaling og godkjente næringsstoffpåstander. Vi gir grundig opplæring til apotekansatte og helsepersonell slik at de kan gi de beste rådene videre til deg.
  • Du finner også utfyllende produktinformasjon lett tilgjengelig på vår nettside , og du er velkommen til å kontakte oss med de spørsmålene du måtte ha rundt kosthold, helse og ernæring hvor våre produkter kan være del av løsningen.

 

Les også: Slik deler vi viktig kunnskap om sammenheng mellom folsyre tidlig i graviditeten og hvordan det reduserer risikoen for ryggmargsbrokk

 

Har du spørsmål om våre handelsvarer og reseptfrie legemidler? Ta kontakt her!

Publisert februar 15, 2021

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *