Vanlige spørsmål og svar om jern

Familie på kjøkken med to kvinner og to barn
Trenger barn jern, hvilke symptomer kan tyde på jernmangel, og hvorfor bør du heller drikke appelsinjuice enn melk sammen med skiven med leverpostei? Her er alt du trenger å vite om jern.

Hva gjør jern med kroppen?

Jern er et essensielt næringsstoff, altså livsviktig næringsstoff som ikke kroppen lager selv, og er svært viktig for at kroppen skal fungere. Den viktigste grunnen til å spise nok jern, er at det bidrar til normal dannelse av røde blodceller samt proteinet hemoglobin, proteinet som sørger for transporten av oksygen rundt i kroppen1. Jern er også viktig for normal kognitiv funksjon, immunforsvar og energiomsetning.

Les også: Trøtt og sliten? Det kan være jernmangel

 

 

Hvor mye jern trenger jeg daglig?

Behovet varierer ut ifra alder, kjønn og livsfase. Sjekk denne oversikten2:

 

Barn:

1-5 år: 8 mg
6-9 år: 9 mg

Menn:

10-17 år: 11 mg
18-75+ år: 9 mg

Kvinner:

10-13 år: 11 mg
14-60 år: 15 mg
61-74+ år: 9 mg

Gravide:

15 mg – en del trenger mer jern under et svangerskap, rådfør deg med lege.

Ammende:

15 mg

 

Hvilken mat er gode kilder til jern?

Jern finnes både i animalsk og plantebasert mat1. Gode kilder på jernrik mat er leverpostei og annen innmat, kjøtt, grovbrød, bønner, nøtter og frø, egg, grønne grønnsaker – som grønnkål og asparges3.

 

Les også: Her er de beste kildene til jern

 

Er det noen som bør være ekstra påpasselig med å få i seg jern?

Jernmangel er den vanligste ernæringsmangelen hos barn på verdensbasis4, og er mest utbredt i alderen 6 måneder til 2 år, og blant tenåringer.

Kvinner i fruktbar alder har generelt et høyere jernbehov sammenlignet med barn og menn, og omtrent 15 prosent av norske kvinner i fertil alder har jernmangel4. Under menstruasjon har kvinner et noe større jerntap enn resten av måneden. Gravide bør rådføre seg med lege for å få dekket sitt behov under ulike trimester.

Andre som bør være ekstra påpasselig med et adekvat jerninntak er spedbarn med innvandrerbakgrunn, samt personer som slanker seg, er småspiste eller av andre grunner har et ensidig kosthold, eller ekskluderer kjøtt eller andre animalske produkter som fisk og egg fra kostholdet.

 

Hva kan skje dersom jeg ikke får i meg nok jern?

Dersom man over tid ikke får dekket kroppens behov for jern, vil man først oppleve reduserte eller oppbrukte jernlagre i kroppen. Dette vil kunne utvikle seg til jernmangel og man kan få symptomer.

Jernmangel er den viktigste årsaken til lav blodprosent, eller anemi. Det innebærer å ha for lavt innhold av proteinet hemoglobin i de røde blodcellene, og dermed for få røde blodceller som er avgjørende for organenes normale funksjon4.

 

Hva kan være symptomer på jernmangel?

Å være mer trøtt og sliten enn vanlig, nedsatt fysisk yteevne, svimmelhet og tungtpustethet er vanlige symptomer på jernmangel4. Blant andre symptomer finnes negleforandringer, sprekker i munnvikene, rask puls eller kraftige menstruasjonsblødninger. Noen kan også oppleve vondt eller en brennende følelse i tungen uten andre ytre forandringer, kalt «brennende tunge»5.

 

Jern 27 mg

Kan jeg få i meg for mye jern?

Jern finnes i så små mengder i kostholdet at skadelige jernmengder ikke kan hope seg opp på grunn av for stort inntak gjennom maten1. Et skadelig stort jernoverskudd i lever skyldes vanligvis arvelige sykdommer, mange blodoverføringer eller tilførsel av legemidler mot anemi.

Det er viktig å oppbevare jerntilskudd utilgjengelig for barn, som kan få alvorlig forgiftning av inntak av ett gram eller mer.

 

Hva kan øke eller hindre opptaket av jern i maten jeg spiser?

Du kan selv påvirke opptaket av jern fra maten, spesielt den typen jern («ikke-hemjern») som hovedsakelig finnes i fullkorn og andre vegetabilske matvarer. Vitamin C øker opptaket, og kan med fordel spises sammen med jernrik mat6. Derfor kan du gjerne drikke appelsinjuice eller spise sitrusfrukter til grovbrødskiven. Kaffe, te og garvesyre (kan finnes i vin) reduserer jernopptaket4. Den typen jern som finnes i animalske matvarer («hemjern») og i de fleste tilskudd, er av en type som ikke blir påvirket av disse faktorene.

 

Hvorfor får jeg mageplager av høydosekurer av jern?

Jerntilskudd i høydose brukes for å behandle jernmangelanemi og effektivt fylle jernlagrene i kroppen. Disse kan gi bivirkninger som magesmerter, kvalme, diaré, forstoppelse og mørk eller svart avføring. Derfor anbefales en lav dose i startfasen. Spør lege eller på apoteket hva som passer best for deg.

 

Må jeg til lege ved mistanke om jernmangel?

Ta en vurdering av situasjonen og eventuelle symptomer, og hvor sterke disse er. Hvis du mistenker jernmangel eller anemi er det viktig å normalisere hemoglobinnivået i blodet og øke jernlageret. Dette kan gjøres ved å øke inntaket av jernrik mat, som vil gi en langsom økning av jernlageret4, eller jernpreparater med lavere doser. Disse kan kjøpes som håndkjøp på apotek. Det kan likevel være nyttig å gjøre dette i samråd med lege både for å fastsette jernstatus og behandling, men også for å finne ut av årsaken. Vi anbefaler at du alltid tar kontakt med lege før du starter egenbehandling av jernmangel med høyere doser.

 

Kan jeg være aktiv når jernlageret er lavt?

Det er ikke dokumentert at det er farlig å trene lett i en periode med lavt jernlager. Har du påvist jernmangel bør du avvente med intens trening eller rådføre deg med lege. Dette er fordi at ved jernmangel klarer ikke blodcellene å frakte like mye oksygen rundt i kroppen vår, som kan påvirke viktige organer, som hjertet.

Mange opplever dessuten å være mer trøtt, sliten, svimmel og brystsmerter ved anstrengelse. Lavt jernlager vil fylles opp ved adekvat jernbehandling, hvor man kan forvente økning av hemoglobin i løpet av 2-3 uker, og opptil 4 måneder før jernlageret normaliseres4.

 

Trenger barn jern?

Jern er svært viktig for barn i vekst. Jernmangelanemi kan påvirke motorisk og mental utvikling hos barn og unge, og kan også påvirke syn og hørsel4. Hos norske barn er det påvist jernmangelanemi hos ti prosent av ettåringer4. Et barn har bortimot samme behov for jern som en voksen mann, men spiser mindre og har betydelig større risiko for å få jernmangel enn voksne.

 

Trenger gravide jern?

Jernbehovet er stort under svangerskapet, og gravide er i en gruppe med høy forekomst av jernmangel4. Forebyggende behandling med jerntilskudd i svangerskapet er vist å effektivt redusere forekomst av jernmangel og jernmangelanemi. Derfor anbefales det legekontroll tidlig i svangerskapet for å sjekke jernstatus, noe som vil gi en indikasjon på om jerntilskudd er nødvendig.

 

Trenger nybakte mødre jern?

Nybakte mødre og ammende kvinner kan i all hovedsak bruke de samme kostrådene som resten av befolkningen. Jern er et viktig mineral, og ammende har et behov på 15 mg daglig og kvinner i fertil alder har også et økt behov.2

 

Er det forskjell på kvinner og menn?

Kvinner har et større behov for jern store deler av sitt voksne liv. Mens behovet øker for begge i tenårene, har kvinner et daglig behov på 15 mg og menn et daglig behov på 9 mg. Etter fylte 60 år vil behovet være det samme for begge kjønn2.

 

Hva er forskjellen på hemoglobin og ferritin?

Hemoglobin (Hb) er den oksygenbærende delene i de røde blodcellene, og et protein som frakter oksygen i blodet fra lungene og ut i kroppen7. Mange kjenner til uttrykket «blodprosent», og da er det mengden hemoglobin som måles.

Ferritin er et intracellulært protein som binder jern og gjenspeiler kroppens jernlagre. Ved utvikling av jernmangel, så er ferritin den første blodprøven og markøren som vil vise fallende verdi8.

 

Nycoplus Ferro-Retard (jern(II)sulfat) er et reseptfritt legemiddel for voksne og barn over 12 år som sikrer inntaket når det er vanskelig å få i seg nok jern via kosten. Brukes ved jernmangel og jernmangelanemi. Legemiddelet virker forebyggende, for eksempel hos blodgivere og magesekkopererte, og depottablettene sørger for at blodet får en jevn tilførsel over lengre tid ved å frigi jernet litt etter litt. 1 depottablett morgen og/eller kveld er nok og skal svelges hel med vann. Må ikke inntas i liggende stilling. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Les mer om Nycoplus Ferro-Retard (jern(II)sulfat) her

 

 

Kilder: 1. https://sml.snl.no/jern_-_ern%C3%A6ring 2. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/anbefalinger-om-kosthold-ernaering-og-fysisk-aktivitet/Anbefalinger%20om%20kosthold%20ern%C3%A6ring%20og%20fysisk%20aktivitet.pdf/_/attachment/inline/2f5d80b2-e0f7-4071-a2e5- 3. https://www.matvaretabellen.no/ 4. https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/blod/tilstander-og-sykdommer/anemier/jernmangelanemi/ 5. https://sml.snl.no/brennende_tunge 6. https://www.legemiddelhandboka.no/L4.1.1.1/Jern_II-verdig_til_peroral_administrasjon 7. https://nevrologi.legehandboka.no/handboken/nel/prover-og-svar/pasientinformasjon/hemoglobin-hva-er-det/ 8. https://nevrologi.legehandboka.no/handboken/nel/prover-og-svar/pasientinformasjon/ferritin-hva-er-det/

Foto: Shutterstock

NO/NYP/0819/0097

Publisert september 26, 2022

13 kommentarer

 1. Hei
  Jeg har problemer med å svelge tabletter (også disse micro tablettene som jern har) og jeg tar derfor deres flytende Floradix, men kan man øke dosen på 20 ml pr døgn? I følge lege skal jeg egentlig ta 100 mg i en 4 ukers periode. Med kun 15 mg om dagen som mixturen gir pluss at jeg prøver å spise mye jernrik mat vil det gå sakte før jeg er opp på riktig nivå vil jeg tro.

  Hilsen antipille

  1. Hei Gro, Floradix er dessverre ikke vårt produkt. Jeg vil uansett anbefale deg å ta kontakt med fastlegen din for riktig dosering.

  1. Hei Wanja! Medfødt jernmangelanemi er sjelden, men kan oppstå hvis ikke mor har fått nok gjennom svangerskapet. Som regel er det et større problem at mor har mangel etter svangerskapet og fødselen. Det er lite jern i morsmelk, men de fleste er født med et jernlager som varer ca 6 mnd, deretter er det viktig å innføre jernrik mat til spedbarnet for at det skal få i seg nok. Du kan lese mer om jern i Helsedirektoratets Nasjonal retningslinje for spedbarnsernæring, kapittel 2 https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/spedbarnsernaering Hilsen Åse

  1. Hei Anne Berit!
   Takk for henvendelsen. Blodfortynnende medikamenter kommer i flere varianter, men det er ikke vanlig at disse reagerer med jern. Vi anbefaler likevel at du diskuterer dette med legen din før du eventuelt starter opp med jerntilskudd. Vennlig hilsen Åse

 2. Jenta mi på 17 år har omtrent alle symptomene. Hadde 7.7. Har begynt med jern for snart 3 uker siden. Fortsatt sterk hodepine og svimmelhet. Når skal dette bedres? Skal til lege på mandag for å diskutere videre vei. Takk for svar

 3. Legen ønsker at jeg tar 100 mg med jerntilskudd. Tar foreløpig 27 mg morgen og 27 mg kveld men har likevel veldig vondt i magen og diaré. Vil dette bli bedre? Og er det noe jeg kan gjøre for å lindre dette?

  1. Hei Renate! Mageplager er dessverre nokså vanlig ved bruk av jernpreparater, men heldigvis forekommer plagene ofte bare i starten. Bivirkningene kan være mindre ved lavere doser eller depottabletter. Hvis du ikke allerede har forsøkt det, kan det derfor være verdt å prøve 100 mg depottablett (reseptfritt legemiddel) der jernet frigives gradvis over flere timer. Et annet alternativ er å redusere doseringen ytterligere med for eksempel 20 mg eller jerndråper spredt utover dagen. Diskuter gjerne ulike løsninger med apoteket ditt for å finne hva som passer best for deg. Håper det går bedre snart! Hilsen Åse, klinisk ernæringsfysiolog

 4. Jeg får ikke tak i Nycoplus Ferro-Retard 100 mg noe sted. Er dette et produkt som ikke finnes lenger? Eventuelt hvor kan jeg få det?

  1. Hei Tom! Dessverre har vi vært utsolgt for dette produktet en stund, men det kommer forhåpentligvis tilbake på apotek i uke 7. Hilsen Åse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *