Gravide får ikke i seg nok jod

En undersøkelse utført ved Folkehelseinstituttet viser at gravide nordmenn ikke får dekket behovet for jod, folat og D-vitamin. Hele 80 prosent av de som ikke tok kosttilskudd nådde ikke de nordiske anbefalingene for jod-inntak.

Undersøkelsen viser også at kosttilskudd bidrar vesentlig til gravides totale næringsinntak, selv om ikke engang de som tar tilskudd klarer å nå det anbefalte inntaket av jod, folat og D-vitamin.

Undersøkelsen ble publisert av Folkehelseinstituttet i 2008, og baserer seg på Den norske mor og barn-undersøkelsen – en studie av gravide kvinner som har vært utført i Norge siden 1999.

Målsettingen med undersøkelsen var å studere bruk av kosttilskudd blant gravide, evaluere hva disse tilskuddene bidrar med i forhold til totalt inntak av vitaminer og mineraler, samt å sammenligne inntaket med de nordiske anbefalingene.

Mange gravide bruker kosttilskudd
Undersøkelsen viser at svært mange gravide bruker kosttilskudd når de er gravide. Hele 81 prosent svarte at de bruker ett eller flere kosttilskudd de første fire til fem månedene av graviditeten.

22 prosent bruker ett kosttilskudd, 27 prosent bruker to, mens 33 prosent bruker tre eller flere kosttilskudd. Det mest brukte tilskuddet var tran/fiskeolje (59 prosent), folat/folsyre (36 prosent) og multivitaminer/mineraler (31 prosent).

Jod. Blant de som tok kosttilskudd, var det 28 prosent som ikke fikk dekket behovet for jod. Hele 80 prosent av de som ikke tok tilskudd nådde ikke de nordiske anbefalingene for jod-inntak. I undersøkelsen nevnes dette spesielt, fordi det er en generell oppfatning at nordmenn får i seg nok jod gjennom kosten. Jod bidrar til normal energiomsetning, nervesystemets og skjoldbruskkjertelens normale funksjon, samt opprettholdelse av normal hud.

D-vitamin. 63 prosent av de som deltok i undersøkelsen fikk ikke dekket det anbefalte behovet for D-vitamin. Tallet var 45 prosent blant de som tok kosttilskudd, mens hele 99 prosent av de som ikke tok tilskudd nådde ikke anbefalt behov for D-vitamin. D-vitamin er nødvendig for oppbygging og vedlikehold av skjelett og tenner, samt vedlikehold av normale muskelfunksjoner. D-vitamin bidrar også til normalt immunforsvar og øker opptaket av kalsium.

Folat/folsyre. 34 prosent fikk ikke dekket behovet for folat/folsyre selv om de tok kosttilskudd, og tallet var hele 97 prosent for de som ikke tok tilskudd. Folat forebygger ryggmargsbrokk, og ifølge Folkehelseinstituttet kan det halvere risikoen for at barnet får denne medfødte utviklingsforstyrrelsen. Folat bidrar også til immunsystemets normale funksjon og til å redusere trøtthet og utmattelse

Bør ta kosttilskudd
Helsedirektoratets anbefalinger for kosttilskudd for gravide innbefatter D-vitamin samt folat/folsyre én måned før planlagt graviditet og frem til 12. svangerskapsuke.

Studien viser at det anbefalte nordiske inntaket av en rekke vitaminer og mineraler ikke blir nådd uten kosttilskudd. Rapporten understreker også viktigheten av at jod og D-vitamin for gravide bør gjøres mer allment kjent.

 

Foto: Colourbox

NO/NYP/1216/0136

Publisert mai 2, 2018

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Relaterte produkter

Nycoplus

Jod

225 mcg - 100 tabletter

Kognitiv funksjon og nervesystem