Sender pengehjelp til utsatte områder i Nicaragua

Norske mødre bidrar til Redd Barnas helse– og ernæringsarbeid for barn og gravide. Sammen redder vi barn ved å sikre tilgang på nødvendig helsehjelp i landsbyene i Nicaragua.

30 prosent av Nicaraguas fattige befolkning bor i lokalsamfunn med minst to timers reisetid til nærmeste helsestasjon, viser en rapport utarbeidet av Redd Barna.

Som en konsekvens dør barn hvert år på grunn av fødselskomplikasjoner og sykdommer som enkelt lar seg behandle – som lungebetennelse, diaré og malaria. Barnedødeligheten blant barn under fem år er dobbelt så høy her som det nasjonale gjennomsnittet. Flere barn kunne overlevd om de hadde hatt tilgang til enkle helsetjenester.

Redd Barna samarbeider med lokale helsemyndigheter for å lære opp lokale frivillige, såkalte «Brigadistas». Dette har fungert som et enkelt og svært effektivt hjelpetiltak.

Nycoplus støtter Redd Barnas helse- og ernæringssatsing i utsatte områder i Nicaragua ved å donere 5 kroner for hver pakke Nycoplus Gravid og Nycoplus Mamma som selges på apotek. Så langt har mer enn 650 000 kroner gått til Redd Barnas helse- og ernæringsarbeid.

– Redd barna sitt program virker

Frivillige får opplæring i å diagnostisere og behandle barn under fem år som er rammet av potensielt farlige infeksjoner, som lungebetennelse og diaré. Brigadistasene lærer også opp kvinner i ernæring og barnestell, og oppmuntrer dem til å føde under oppsyn av helsepersonell.

Franciso Chavarría (39) er en av mange frivillige helsearbeidere i Nicaragua som har fått opplæring. I 23 år har han gjort en livsviktig jobb for å hjelpe barn og gravide kvinner i den avsidesliggende landsbyen Vallas Abajo.

– Det beste med disse programmene er at jeg ser at det virker. I områder som har tilgang på frivillige helsearbeidere er det betraktelig færre barn og mødre som dør av sykdom og komplikasjon ved fødsel, sier Chavarría, og legger til at spedbarnsdødeligheten enkelte steder er halvert.

– Midlene fra Nycoplus bidrar til at vi kan gi barn og mødre i små og utilgjengelige landsbyer tilgang på livreddende helsehjelp, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Helsehjelp til over 4000 barn

– Mange steder i verden er ikke tilgangen på hjelp og veiledning i forbindelse med graviditet, fødsel og småbarnsperioden like bra som den vi har i Norge. For oss er det viktig og meningsfullt å støtte et prosjekt som sikrer bedre helsetilgang til de som trenger det, sier Camilla Rochling Borander, Marketing- and Brand Manager for Nycoplus.

– Ved å lære opp lokale helsearbeidere kan de gi kunnskapen videre. På den måten reddes flere liv samtidig som vi sikrer at flere barn får vokse opp med god helse, sier hun.

Samarbeidet startet i 2016 og har utviklet seg over tid. I 2017 ble tilbudet om lokale frivillige helsearbeidere startet opp i 31 lokalsamfunn. Blant annet fikk 21 helsearbeidere fra Helsedepartementet opplæring i hvordan de kan trene opp frivillige, samt følge opp arbeidet med veiledning og støtte.

Videre fikk 91 lokale helsearbeidere opplæring i å følge opp gravide, fødende og nyfødte, samt å behandle utbredte barnesykdommer. De læres også opp i hvordan de skal behandle barn med annen sykdom som trenger tilsyn ved et helsesenter.

Hvert år får rundt 8000 barn i avsidesliggende områder hjelp gjennom dette helseprogrammet, og spedbarnsdødeligheten er kraftig redusert i områdene der Redd Barnas helsearbeidere jobber.

Nycoplus fortetter det langsiktige samarbeidet med Redd Barna også i det kommende året.

 

Kilder: Rapport fra Redd Barna, mai 2018

Foto: Redd Barna

ID: NO/NYP/0119/0019

Publisert mars 13, 2019

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *