Vitamin K1, K2 og benhelse

Det er mange faktorer som påvirker benhelsen, og i denne artikkelen får du svar på flere av dem.

Faktorer som påvirker benhelsen er blant annet fysisk aktivitet, genetikk og næringsstoffer som protein, sink, fosfor, mangan, magnesium, kalsium, vitamin D og ikke minst vitamin K. Vitamin K1 har lenge vært på markedet, men for noen år tilbake ble også vitamin K2 tilgjengelig på norske apotek.

Funksjoner

Vitamin K er fellesbetegnelsen på ulike kjemiske former av vitaminet. Disse har en rekke funksjoner i kroppen. Den mest kjente funksjonen er blodlevring (koagulering), men det er også nå godt dokumentert at vitamin K er viktig for benhelsen. Det finnes to ulike naturlige former av vitaminet: vitamin K1 (fyllokinon) og K2 (menakinon) Absorpsjonen av vitamin K er relativt lav, og i motsetning til andre fettløselige vitaminer er lagret lite og omsetningen rask.¹ Det er derfor viktig med regelmessig tilførsel.

Forekomst

Hovedkildene til vitamin K1 er grønne bladgrønnsaker, enkelte planteoljer (raps-, soya- og olivenolje, men ikke mais- og solsikkeolje) og margarin. Vitamin K2 produseres av bakterier i tarmen, men noe finnes også i egg, kylling, lever, enkelte modne oster og gjærede produkter som natto (gjærede soyabønner) som hovedsakelig spises i Japan.

Anbefalt inntak

Nordiske anbefalinger for ernæring angir at 1 μg/kg/dag vitamin K er tilstrekkelig for både barn og voksne, men de har ikke fastsatt noen endelig anbefalt inntak.² De britiske anbefalingene er de samme; 1 μg/kg/dag, mens amerikanske anbefalinger ligger på totalt 2-75 μg/dag for barn avhengig av alder, 90 μg/dag for kvinner og 120 μg/dag for menn. Det skilles ikke mellom de to variantene av vitaminet, og det er ikke satt noen øvre anbefalt inntak av vitamin K.

Inntak i befolkingen

Vitamin K finnes ikke i den norske matvaretabellen, men beregnet innhold av vitamin K basert på norske kostregistreringer tyder på at inntaket er under halvparten av det som er optimalt.³ I Hordalandstudien var beregnet inntak høyere, men denne var basert på food frequency questionnaires fremfor kostregistreringer og dermed kan inntaket overestimeres lettere.⁴ I kostholdsundersøkelsen Norkost 3 er ikke inntaket av vitamin K beregnet.⁵

Vitamin K og benhelse

EUs mattrygghetsorgan EFSA skiller ikke mellom vitamin K1 og K2 når de har konkludert at vitamin K bidrar til å opprettholde normal benbygning.⁶

Hva slags vitamin K brukes i Nycoplus-serien?

I Nycoplus Multi, Nycoplus Multi Barn, Nycoplus Omega-3 Multi , Nycoplus Mamma, Nycoplus Gravid og Nycoplus Calcium + K og D3 brukes vitamin K1, mens Nycoplus K2-vitamin  75 µg, inneholder vitamin K2.

Nycoplus K2-vitamin 75 µg kan kombineres med andre tilskudd ved behov

Hvor mye vitamin K kan man ta?

Selv om det ikke er satt noen øvre anbefalte grense for vitamin K, anbefales det ikke å kombinere flere produkter med vitamin K.

Hvem bør ikke ta vitamin K?

Personer som bruker legemiddel med virkestoffet warfarin bør snakke med legen sin før de begynner med et tilskudd med vitamin K.

Hva er forskjellen på Nycoplus vitamin K2 og ulike helsekostvarianter av K2?

Den varianten av vitamin K2 som finnes i Nycoplus vitamin K2 75 µg, er en ren, syntetisk menakinon-7 (den aktive delen av vitaminet) som er godkjent i EU som novel food («ny mat»). Kosttilskudd som er basert på natto inneholder ofte ikke bare den aktive delen menakinon-7, men også andre typer ikke-aktive menakinoner.

Hva er anbefalt dosering og i hvilken form er Nycoplus vitamin K2?

Doseringen er 1 svelgetablett daglig. Svelgetablettene er uten gelatin, gluten, laktose og sitrus, og inneholder ingen animalske ingredienser.

Hvem bør ta vitamin K2?

Vitamin K2 bør tas av personer som ønsker å ta vare på benhelsen sin, som ikke allerede tar et tilskudd med vitamin K.

Referanser:
1) Drevon og Blomhoff. Mat og medisin. 7.utg 2019
2) Nordic Nutrition Recommendations 2012, 5. utgave, Nordic Council of Ministers
3) Drevon et al. Biologiske effekter av vitamin K og forekomst i norsk kosthold. Tidsskr Nor Lægeforen
2004; 124:1650-4
4) Apalset et al. Dietary vitamins K1, K2 and bone mineral density: the Hordaland Health Study. Arch
Osteoporos (2010) 5:73–81
5) Norkost 3: En landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og kvinner i alderen 18-70 år, 2010-2011. Helsedirektoratet 2012.
6) Knapen et al. Three-year low-dose menaquinone-7 supplementation helps decrease bone loss in healthy postmenopausal women, Osteoporos Int 2013 Sep;24(9):2499-507.
8) COMMISION REGULATION (EU) No 432/2012 of 16 May 2012

NO/NYP/0420/0064

Publisert januar 8, 2020

Vi gjør oppmerksom på at denne siden
er kun beregnet for helsepersonell.

Er du helsepersonell?