Vet du at det finnes ulike behandlingsmål ved refluksplager?

Ulike behandlingsmål ved refluksplager - få hjelp på apoteket
Svært mange med refluksplager som halsbrann eller sure oppstøt oppsøker apotek for råd og veiledning.1 

Da er det viktig å være klar over at det til tross for store individuelle forskjeller hos personer med refluksplager finnes tre ulike behandlingsmål.

 1. Symptomlindring
 2. Utsette tid før symptomene kommer tilbake
 3. Forebygge komplikasjoner (eller behandle allerede oppståtte komplikasjoner)2

 

For kunder med milde og sporadiske symptomer er rask symptomlindring som regel det eneste behandlingsmålet. For disse kundene er antacida, alginater, kombinasjoner eller H2-blokkere gode alternativer.1,6,7

For kunder som har moderate til alvorlige tilbakevendende symptomer kan både symptomlindring og utsettelse av tid før symptomene kommer tilbake være gunstige behandlingsmål.4

Protonpumpehemmere (PPI) er et godt alternativ til disse kundene. PPIer har ikke umiddelbar effekt, men gir sterkere og lengre hemming av syresekresjon enn alle andre egenbehandlingsalternativer.PPIer har vist signifikant bedre symptomkontroll enn H2-blokkere.5 I tillegg finnes det holdepunkter for at PPIer kan gi langvarig symptomfrihet. (Symptomfrihet på opptil 10 uker er observert etter 14 dagers behandling med omeprazol).3

For kunder med vedvarende symptomer kan alle tre behandlingsmålene være aktuelle. Men bare et fåtall av pasienter med reflukssymptomer er så plaget at de må behandles for å hindre komplikasjoner eller behandle eksisterende komplikasjoner.6 Alle kunder med vedvarende symptomer bør henvises til lege. Vedvarende symptomer er ikke velegnet for egenbehandling.7

 

Husk at din vurdering er viktig for kunden

Det er ikke alltid at kundene selv er klar over at de kan ha nytte av andre behandlingsmål i tillegg til rask symptomlindring. Hjelp kunden din med å forstå hvilke behandlingsmål som er viktige for han eller henne og hvordan behandlingen du foreslår støtter opp om disse behandlingsmålene.

 

Vær oppmerksom på at symptomlindring også kan maskere symptomer på alvorlige sykdommer.7

Referanser:

 1. SOMAC Control, EMA/H/C/001098, EPAR 08.05.2009. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/somac-control-epar-public-assessment-report_ en.pdf.
 2. Klinkenberg-Knol EC, Festen HP, Meuwissen SG. Pharmacological Management of Gastro-Oesophageal Reflux Disease. Drugs, 1995. 49(5), p: 695-703.
 3. S. Haag and G. Holtmann, Onset of relief of symptoms of gastroesophageal reflux disease: post hoc analysis of two previously published studies comparing pantoprazole
  20 mg once daily with nizatidine or ranitidine 150 mg twice daily. Clinical Therapeutics, 2010. 32(4), p:678-690.
 4. Holtmann G, Bigard MA, Malfertheiner P et. al., Guidance on the use of over-thecounter proton pump inhibitors for the treatment of GERD. International Journal of Clinical
  Pharmacy, 2011. 33, p:493-500.
 5. Nicholas J Talley, Michael G Moore, Arn Sprogis et al. Randomised controlled trial of pantoprazole versus ranitidine for the treatment of uninvestigated heartburn in
  primary care. Medical Journal of Austria, 2002. 177, p:415-419.
 6. https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/magetarm/symptomer-og-tegn/reflukssymptomer/ (cited: 25.04.2019)
 7. Helsedirektoratet, halsbrann og sure oppstøt. https://helsenorge.no/sykdom/mage-og-tarm/halsbrann (cited: 25.04.2019)

Foto: Shutterstock
ID: NO/PANTO/0519/0004/13016

Publisert september 2, 2019

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Vi gjør oppmerksom på at denne siden
er kun beregnet for helsepersonell.

Er du helsepersonell?