Vanlige symptomer på D-vitaminmangel

Sliten kvinne på joggetur
Mistenker du mangel på vitamin D? Her får du oversikt over de vanligste symptomene og indikatorene, hvem som er utsatt og hvordan D-vitaminmangel kan forebygges.

Vitamin D har mange funksjoner i kroppen. Først og fremst bidrar vitaminet til normalt opptak og utnyttelse av mineralene kalsium og fosfat, og dermed til å opprettholde normale knokler. I tillegg bidrar D-vitamin blant annet til å opprettholde normal muskelfunksjon, til immunsystemets normale funksjon samt spiller en rolle i celledelingsprosessen.1 Vitamin D-mangel kan forårsake manglende mineralisering av benvevet, noe som kan føre til osteomalasi hos voksne og rakitt (engelsk syke) hos barn.2 Mangel på D-vitamin gir også muskelsvekkelse og øker risiko for fall og benbrudd som følge av osteoporose (benskjørhet) hos eldre. 2

 

 

Lege holder opp et røntgenbilde
Manglende benmineralisering og muskelsvakhet kan være en indikator på D-vitaminmangel.

Konsekvenser av mangel på vitamin D

Osteomalasi/rakitt og muskelsmerter3

Siden D-vitamin er nødvendig for at kalsium skal tas opp fra tarmen, kan mangel føre til redusert innhold av kalsium i knoklene. Skjelettet blir demineralisert (redusert mengde mineraler i benvevet), noe som fører til at knoklene kan bøyes og deformeres. Hos voksne kalles dette osteomalasi og hos barn rakitt. Det er få spesifikke symptomer, men de vanligste er økt bruddtendens og muskelsmerter. Hvis sykdommen får anledning til å utvikle seg gjennom lengre tid, kan det føre til deformering av bena (hjulbenthet), bekkenet og ryggsøylen.

 

Osteoporose

Kalsium sammen med vitamin D bidrar til å redusere tapet av beinmineral hos kvinner etter overgangsalderen. Lav beinmineraltetthet er en risikofaktor for osteoporoserelaterte beinbrudd.1 Symptomene på osteoporose er stille, det vil si at man som regel ikke merker noe før det oppstår et brudd, for eksempel i håndledd eller hofte. 4

 

Muskelsvakhet og fall

Vitamin D bidrar til å redusere risikoen for å falle, som er forbundet med ustøhet og muskelsvekkelse. Fall er en risikofaktor for beinbrudd blant menn og kvinner som er 60 år eller eldre.1

 

Dårlig immunforsvar

Det er godt dokumentert at vitamin D bidrar til immunsystemets normale funksjon samt spiller en rolle i celledelingsprosessen.1 Blant annet er det nye holdepunkter for at vitamin D-tilskudd kan forebygge luftveisinfeksjoner blant de som hadde et svært lavt inntak og lav vitamin D-status i utgangspunktet.

 

Hvem er utsatt for å få D-vitaminmangel?

Spesielt utsatte gruppe for D-vitaminmangel inkluderer:

  • Personer med mørk hud (ikke-vestlige innvandrere) 5
  • Eldre personer5
  • Personer som er overvektige6
  • Personer med lite fet fisk i kostholdet5
  • Personer som bor på steder med periodevis lite sollys5
  • Personer som alltid bruker solkrem utendørs7
  • Personer som er mye innendørs5
  • Ungdom5
  • Siden gravide har en risiko for negative helsekonsekvenser av vitamin D-mangel anbefales de tilskudd for å forebygge mangel. 5

D-vitamin dannes i kroppen gjennom sollys og inntas via enkelte typer matvarer og drikke. Matvaner og lite eksponering for sollys kan dermed bidra til D-vitaminmangel. Solkrem og mørk hud hindrer opptaket av ultrafiolett stråling fra solen, og kan dermed påvirke nivået av D-vitamin i kroppen.

 

Forebygg mangel

Kroppen har en stor evne til å lagre vitamin D, og kan bygge opp et lager som varer i mange uker.8 I Norge er det lavest vitamin-D- nivåer i januar og februar. For å få dekket behovet gjennom kosten kan man spise fet fisk, som laks, ørret og makrell, eller meieriprodukter beriket med vitamin-D. De som ikke får nok sollys og inntar tilstrekkelig D-vitaminholdig mat kan være i faresonen for å utvikle D-vitaminmangel. 4

Ved mistanke om D-vitaminmangel bør lege kontaktes for å sette diagnosen.

 

Referanser:

1. EFSA

EFSA Journal 2009; 7(9):1227 (fosfor, kalsium, knokler, tenner, celledeling

EFSA Journal 2010; 8(2):1468 (muskelfunksjon, immunsystemet)

EFSA Journal 2011;9(9):2382 (fall)

EFSA Journal 2010; 8(5):1609 (osteoporose)

2 Legemiddelhåndboka kapittel L23.1.1.2 Vitamin D og analoger https://www.legemiddelhandboka.no/legacy/chapter/L23.1.1.2

3. Store medisinske leksikon: Osteomalasi https://sml.snl.no/osteomalasi 04.19

4. Store medisinske leksikon: Osteoporose https://sml.snl.no/osteoporose 25.04.19

5. Nasjonalt råd for Ernæring 2018. Vitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status? https://helsedirektoratet.no/Documents/Om%20oss/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Nasjonalt%20r%C3%A5d%20for%20ern%C3%A6ring/Tiltak%20for%20%C3%A5%20sikre%20en%20god%20vitamin%20D-status%20i%20befolkningen%20IS-1408.pdf

6. Lamberg-Allardt C., Brustad M., Meyer H., et.al. Food & Nutrition Research 2013 (NNR5, S. 26) http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3402/fnr.v57i0.22671

7. Nasjonalt Råd for Ernæring 2006, Tiltak for å sikre en god vitamin D-status i befolkningen file:///C:/Users/cbbo/OneDrive%20-%20Takeda/Downloads/Vitamin%20D%20i%20Norge%20%E2%80%93%20Behov%20for%20tiltak%20for%20%C3%A5%20sikre%20god%20vitamin%20D-status.pdf

8. Nordic Nutrition Recommendations. Nordic Council of Ministers 2014

Foto: Shutterstock

NO/NYP/0719/0081

Publisert september 13, 2019

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Vi gjør oppmerksom på at denne siden
er kun beregnet for helsepersonell.

Er du helsepersonell?