Lovendring om bruk av titandioksid i mat og kosttilskudd

Titandioksid, som blant annet brukes som del av belegget utenpå enkelte tabletter, har vært godkjent for bruk i matvarer og kosttilskudd. Fra januar 2022 har EU forbudt stoffet som nå fjernes fortløpende fra Orifarms kosttilskudd.

Lovendringen  skjer på bakgrunn av en ny gjennomgang foretatt av den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA). Titandioksid er et tilsetningsstoff som blant annet brukes til å gi mat og tabletter lys eller hvit farge. Stoffet lages av hvit titaninnholdig stein, og ble senest i 2016 vurdert som trygt å bruke som mattilsetning av EFSA. Nå har EFSA gjort en oppdatert risikovurdering der de ikke fant tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne sette et akseptabel daglig inntaksnivå, det vil si trygt nivå for daglig inntak. De kunne heller ikke utelukke at noe av fargestoffet kan tas opp i kroppen og over tid skade arvestoffet. Derfor forbyr nå EU tilsetningsstoffet.

 

Alle tilsetningsstoffer som brukes i produksjon av våre kosttilskudd er tillatt og sikkerhetsvurdert av EU. Vi i Norge har samme krav til tilsetningsstoffer som resten av EU. Det følges nøye med på utviklingen av regelverket, og vi forholder oss til en hver tid til gjeldende regler. Selv om lovendringen om at det ikke er lov å bruke titandioksid som tilsetningsstoff først kom i januar 2022 valgte vi å starte prosessen med å endre produksjonen av våre kosttilskudd allerede i 2021.  Stoffet kan fortatt brukes i en overgangsperiode.

 

Titandioksid brukes i mye større grad i matvarer enn i kosttilskudd, og mengden som brukes i våre kosttilskudd er liten. Typiske produkter som kan inneholde titandioksid er lyse matvarer, som for eksempel ferdigsauser og -supper, enkelte fiskeprodukter, smågodt, is og kremer, samt tannkrem. I tillegg brukes tilsetningsstoffet på utsiden av en rekke kosttilkudd.

 

På ingredienslistene på norske næringsmidler, inkludert kosttilskudd, står tilsetningsstoffet enten oppført som titandioksid eller E171.

 

Her kan du lese kunngjøringen fra EFSA

 

Bakgrunnen for hvorfor vi fjerner titandioksid

Bakgrunnen for at vi faser ut bruken av tilsetningsstoffet, er at den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet EFSA har gjort en risikovurdering der de ikke fant tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne sette et akseptabel daglig inntaksnivå. De kunne heller ikke utelukke at noe av fargestoffet kan tas opp i kroppen og over tid skade arvestoffet. Dette har gjort at EU har kommet med en lovendring som forbyr stoffet.

Titandioksid skal alltid fremkomme  i ingredienslisten til de produktene det benyttes.

Følgende Nycoplus-produkter vil endre utseende:
Nycoplus Magnesium og calcium
Nycoplus Calcium 500 mg
Nycoplus Calcium med K og D
Nycoplus  Magnesium 350 mg
Nycoplus Multi
Nycoplus Jern 27 mg
Nycoplus Jern 20 mg
Nycoplus Vegansk Multi
Nycoplus C-spesial
Nycoplus Mamma
Nycoplus Gravid
Nycoplus B-kompleks
Nycoplus Multi uten A, D og K

Lukten på produktene kan også være litt annerledes enn tidligere. Dette er helt normalt.

Her kan du lese hele EFSA-rapporten, Vitenskapskomiteen for Mat og Miljø (VKM) sin uttalelse og EUs forordning.

Publisert februar 15, 2022

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *