Hvem trenger D-vitamin?

Personer som kan ha behov for D-vitamin
Hvilke grupper er spesielt utsatt for D-vitamin-mangel, og hvilke styrker D-vitamin anbefales. Nycoplus har fire forskjellige styrker på apotek.

Hvilke grupper er spesielt utsatt for lav vitamin D-status¹:

  • Tenåringer: har i gjennomsnitt et lavere inntak av vitamin D enn voksne. I barne- og ungdomsårene vokser kroppen, og da er det spesielt viktig å få tilstrekkelig med vitamin D.
  • Gravide: Lav vitamin D-status hos gravide kan føre til lav status hos barnet.
  • Eldre: Vitamin D-status blir dårligere med alderen på grunn av mindre produksjon av vitamin D i huden, samt redusert matinntak og utendørs aktivitet. Spesielt utsatt er hjemmeboende med lavt funksjonsnivå samt eldre på institusjon.
  • Overvektige: Kroppen klarer ikke å utnytte vitamin D optimalt.
  • Noen ikke-vestlige innvandrergrupper: Det er vanskeligere for mørk hud å produsere nok vitamin D fra solen. Spesielt utsatt er kvinner som er tildekket av klær og således er mindre eksponert for solen.
  • De som spiser lite fet fisk eller matvarer som er tilsatt vitamin D: Gjennomsnittsinntaket av vitamin D fra kostholdet ligger langt under anbefalingene.²

Les om bakgrunn, anbefaling og sikkerhet rundt de høyere styrkene med D-vitamin her

Er det noen forskjell i opptak mellom tabletter og kapsler?

Det foreligger få studier som direkte sammenligner opptak av D-vitamin fra kapsler versus tabletter, men en norsk studie viste ingen signifikant forskjell i opptak av D-vitamin fra tablett og kapsel med olje.³

Kan man ta flere tabletter med lavere dose enn én tablett med høyere dose?

Det kan man, så lenge man ikke går over det som er anbefalt for ulike aldersgrupper. 40 μg er godkjent for barn og voksne > 11 år og 80 μg er godkjent for voksne > 18 år. 2 tabletter med 20 μg tilsvarer 1 tablett med 40 μg, 2 tabletter med 40 μg tilsvarer 1 tablett med 80 μg osv. I utgangspunktet skal det være mer lønnsomt og enklere for kunden å ta 1 tablett enn flere tabletter med lavere dose.

Hva er kravene til innhold og produksjon av D-vitamin i kosttilskudd?

Det er strenge krav til innhold, renhet og kvalitet for kosttilskudd. Nycoplus D-vitamin produseres i henhold til alle gjeldene lover og regler og følger til en hver tid forskrift for kosttilskudd. Vår produksjon er også godkjent og regelmessig kontrollert. Alle vitamin- og mineralkildene som er tillatt å bruke er vurdert av EFSA (den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet) med hensyn til sikkerhet og biotilgjengelighet. Vitamin- og mineralforbindelser samt tilsetningsstoffene som brukes i kosttilskudd skal oppfylle gitte krav til renhet. I forskrift om tilsetningsstoffer finnes det konkrete fastsatte spesifikasjoner (blant annet opprinnelse og renhetskriterier) som følges når vitaminer og mineraler benyttes som tilsetningsstoffer. Mengdeinnholdet skal være i overensstemmelse med det innholdet som er merket i hele holdbarhetstiden, og skal fastsettes på grunnlag av analyse av produktet. Alle påstander på vitamin D som benyttes er godkjent av EFSA.

Hvordan er vitamin-D-status i Norge og hvilket nivå bør man ligge på?

I 2018 publiserte Nasjonalt råd for ernæring en oppdatert rapport på vitamin D-status i Norge. Serumkonsentrasjoner av 25-hydroksyvitamin D (25(OH)D) over 50 nmol/l er fortsatt ansett som tilfredsstillende vitamin D-status, men rapporten konkluderer med at en høy andel av befolkningen ligger lavere enn dette.¹


Referanser:

  1. Vitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status?, Nasjonalt råd for ernæring 2018
  2. Norkost 3. Helsedirektoratet 2012
  3. Holvik et al. A randomised comparison of increase in serum 25-hydroxyvitamin D concentration after 4 weeks of daily oral intake of 10 μg cholecalciferol from multivitamin tablets or fish oil capsules in healthy young adults. British Journal of Nutrition (2007), 98, 620–625

Foto: Shutterstock

NO/NYP/0420/0051

Publisert mars 7, 2020

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 

Vi gjør oppmerksom på at denne siden er kun beregnet for helsepersonell.