Fire næringsstoffer som er viktig for gravide

Gravid kvinne på kjøkken
Å hjelpe den gravide å kartlegge om hun spiser nok folat, D-vitamin, jern og jod er første steget for å avdekke om hun trenger kostholdsveiledning eller tilskudd for å dekke kroppens behov.

Det er særlig fire vitaminer og mineraler som er viktig under et svangerskap: folat, vitamin D, jern og jod. I tillegg kommer omega-3. Her går vi nærmere inn på hver enkelt av disse og utdyper hvorfor.

 

Folat (folsyre)

Så mye folat trengs det for å dekke kroppens behov:

Gravide trenger 400 µg folat daglig de 12 første ukene av svangerskapet. Folat spiller en særlig viktig rolle de tre første månedene av svangerskapet, før nevralrøret hos fosteret lukkes.

 

Behovet kan dekkes ved daglig inntak av det komplette tilskuddet Nycoplus Gravid, som man kan begynne å ta allerede før graviditeten inntreffer.

 

Folsyre finnes også som et eget produkt, Nycoplus Folsyre 400 µg, som passer for dem som planlegger å bli gravid eller er i første trimester.

 

Årsaken til at folat er viktig under svangerskapet:

Både folat og vitamin B12 er viktig for DNA-syntesen, og for lavt inntak kan være negativt for utviklingen1. Særlig tidlig i svangerskapet er folat en viktig byggestein for fosteret, og behovet er derfor litt høyere hos gravide.

 

Det anbefales alle som planlegger å bli gravid å ta et tilskudd av folat. Dette er for å sikre adekvat mengde, og det er kun ved inntak av folattilskudd at resultatene har vist forebyggende effekt på nevralrørsdefekter.

 

Mange gravide starter med tilskudd av folsyre først når de finner ut at de er gravide, noe som derfor kan være for sent. Man kan derfor anbefale tilskudd av folat til kvinner i fertil alder, også før de blir gravide. Gravide trenger å få sitt behov dekket til og med uke 12.

 

D-vitamin

Så mye D-vitamin trengs det for å dekke kroppens behov:

Gravide har et behov på 10 µg D-vitamin daglig.

 

Behovet kan dekkes ved daglig inntak av det komplette tilskuddet Nycoplus Gravid, som man kan begynne å ta allerede før graviditeten inntreffer.

 

Nycoplus D3-vitamin finnes også som et eget produkt i flere ulike styrker.

 

Årsaken til at D-vitamin er viktig under svangerskapet:

D-vitamin er nødvendig blant annet for at kalsium skal tas opp i tarmen, og det bidrar også til å regulere nivået av kalsium i blodet. Vitamin D har også viktige funksjoner i tilknytning til oppbygging av skjelettet, og dette er en av grunnene til at dette vitaminet er viktig mens barnet i magen utvikles.

 

Gravide tilhører gruppen som kan oppleve mulig risiko for negative helsekonsekvenser ved lave D-vitaminlagre, og bør derfor vurdere fordelene ved et tilskudd.

 

Jern

Så mye jern trengs det for å dekke kroppens behov:

Menstruerende kvinner har et behov for 15 mg jern daglig, mens gravide kan ha høyere behov.

 

Det generelle behovet kan dekkes ved daglig inntak av det komplette tilskuddet Nycoplus Gravid, som man kan begynne å ta allerede før graviditeten inntreffer. For noen gravide som har et høyere behov for jern, kan Nycoplus Jern 27 mg i tillegg til Nycoplus Gravid være en løsning.

 

Årsaken til at jern er viktig under svangerskapet:

Under et svangerskap vil det oppstå gunstige og nødvendige endringer som derfor øker jernbehovet. Jern er livsviktig, og dens funksjoner innebærer blant annet å opprettholde normal blodprosent og å frakte oksygen inne i kroppens celler.

 

Gravide trekkes frem som en gruppe som har høy forekomst av for lite jern i kroppen. I tillegg gjelder dette for rundt 15 prosent av norske kvinner i fertil alder, og det samme gjelder for 10 prosent av norske ettåringer.

 

I Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen anbefaler Helsedirektoratet at alle gravide får tilbud om måling av serumferritin for å sjekke jernlageret. Avhengig av resultatet anbefales ekstra jern. (link til artikkel «Nye retningslinjer for jerntilskudd i svangerskapet» som ligger på kladd)

 

Jod

Så mye jod trengs det for å dekke kroppens behov:

Gravide trenger 175 µg daglig.

 

Behovet kan dekkes ved daglig inntak av det komplette tilskuddet Nycoplus Gravid, som man kan begynne å ta allerede før graviditeten inntreffer.

 

Nycoplus Jod 225 µg  kan også være en løsning for dem som ønsker å dekke kroppens behov for jod.

 

Årsaken til at jod er viktig under svangerskapet:

Stoffskiftehormoner blir produsert i skjoldbruskkjertelen, og er særlig viktig for utviklingen av hjernen under svangerskapet.

 

Jod trengs under hele svangerskapet, og det er ønskelig å nå ut så tidlig som mulig å informere om viktigheten av jod for kvinner som er, eller planlegger å bli, gravide. Denne gruppen har nemlig gjennomgående lavere inntak enn anbefalt i nordiske retningslinjer, og 25 prosent av norske gravide har et inntak på under halvparten av det som er anbefalt. Det kommer vanligvis av et økt behov som ikke dekkes, og et utilstrekkelig inntak av melkeprodukter, mager fisk eller kosttilskudd.

 

Kosttilskudd spesialutviklet for gravide

Nycoplus Gravid inneholder dagsbehovet for alle de overnevnte næringsstoffene, samt en rekke andre vitaminer som kroppen har behov for under en graviditet. Pakken inneholder også omega-3 kapsler for å sikre adekvat inntak av EPA og DHA under svangerskapet. Mors inntak av omega-3-fettsyren dokosaheksaensyre (DHA) bidrar nemlig til normal utvikling av øynene og hjerne hos fostre. Nyttevirkningen oppnås med et daglig inntak av DHA på 200 mg i tillegg til det anbefalte daglige inntaket av omega-3 fettsyrer for voksne, dvs. 250 mg DHA og EPA. Helsedirektoratet anbefaler tilskudd av omega-3 til alle gravide uavhengig av fiskeinntak.

 

Nycoplus Gravid og Nycoplus Mamma inneholder blant annet jod, og kjøpes på apotek
Brettene inni pakken er markert med dager slik at man enkelt kan holder styr på om man har tatt dagens dose.

 

Foto: Shutterstock

Kilder: Legehåndboka om folatmangel, Legehåndboka om gode råd om folat og graviditet, Legehåndboka om vitamin D-mangel, SML om vitamin D, Helsedirektoratets rapport: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status i Norge?, Legehåndboka om jern og graviditet, Legehåndboka om svangerskapskontroll, Legehåndboka om jodmangel, FHI om mor- og barnundersøkelsen, Legehåndboka om jodmangel

Publisert september 2, 2020

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *