Nycoplus sin logo

Bruk av referanseverdier på kosttilskudd

Det er mye forvirring rundt merking av referanseverdier på kosttilskudd.

Det er viktig å være klar over at de referanseverdiene som brukes på etiketten på kosttilskudd er i henhold til Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften), og har ingenting med Helsedirektoratets ernæringsanbefalinger å gjøre.

Ifølge Forskrift om kosttilskudd (FOR- 2004-05-20-755), publisert av Helse- og omsorgsdepartementet i 2004, skal kosttilskudd merkes med mengdeinnhold av næringsstoffer uttrykt i tall per anbefalt døgndose.

Mengdeinnholdet skal fastsettes på grunnlag av gjennomsnittsverdier av produsentens analyse av produktet. Verdiene skal også angis som prosentandel per anbefalte døgndose av de referanseverdiene som er fastsatt. Disse referanseverdiene tar ikke hensyn til kjønn, alder, graviditet eller amming og bør derfor ikke brukes som grunnlag for faglig rådgivning eller anbefaling.

Vitamin D har en referanseverdi på 5 μg, mens daglig anbefalt inntak er 10 μg for personer under 75 år og 20 μg for personer over 75 år. På etiketten til et kosttilskudd som inneholder de anbefalte mengdene D-vitamin, vil derfor prosentandel av referanseverdi vises som henholdsvis 200 % og 400 %.

 

NO/NYP/1219/0164/13231

Publisert juni 8, 2016

Vi gjør oppmerksom på at denne siden
er kun beregnet for helsepersonell.

Er du helsepersonell?