Forstå referanseinntak for vitaminer og mineraler

Samlebilde av d-vitaminbokser
Forvirring rundt merking av referanseinntak på kosttilskudd.

Når vi snakker om kosttilskudd og ernæring, er det viktig å forstå hva referanseinntak for vitaminer og mineraler innebærer. Mens mange tror at disse verdiene er det samme som myndighetenes anbefalinger, er det faktisk en forskjell som kan påvirke hvor mye næringsstoffer vi får i oss.

Hva er referanseinntak?

Referanseinntak (RI) for vitaminer og mineraler er en standardverdi som gjelder for voksne i hele EØS-området. Disse verdiene er ment å gi en veiledning om mengden næringsstoffer som er tilstrekkelig til å gi et godt næringsinntak for en gjennomsnittsperson med et energibehov på 8 400 kJ (2 000 kcal) per dag.

Forskjell på referanseinntak og næringsstoffanbefalinger

Det er viktig å merke seg at referanseinntak ikke er det samme som myndighetenes næringsstoffanbefalinger. Mens referanseinntak er en generell veiledning, er næringsstoffanbefalinger mer spesifikke og kan variere basert på alder, kjønn og spesielle behov som graviditet eller amming.

Hvorfor er referanseinntak viktig?

På alle kosttilskudd er det et krav om å angi mengden vitaminer og mineraler som en prosentandel av referanseinntaket per anbefalt døgndose. Dette er uavhengig av om produktet er beregnet for voksne, småbarn, tenåringer, gravide, ammende, kvinner eller menn.

Vanlige misforståelser

Mange produsenter av kosttilskudd velger å sette innholdet av vitaminer og mineraler til 100 % av referanseinntaket. Dette ser kanskje pent ut på etiketten, men det gir ikke alltid et korrekt bilde av hva som er anbefalt inntak. For eksempel har vitamin D et referanseinntak på 5 µg, men det daglige anbefalte inntaket er faktisk 10 µg for personer under 75 år og 20 µg for personer over 75 år.

Eksempler på uoverensstemmelser

Vitamin D: Referanseverdi er 5 µg, men anbefalt inntak er 10 µg for personer under 75 år og 20 µg for personer over 75 år.

Vitamin B12: Referanseverdi er 2,5 µg, mens Helsedirektoratet anbefaler 4 µg for både voksne kvinner og menn.

Hvorfor du bør se på mengden, ikke prosenten

Når du vurderer innholdet i kosttilskudd, er det viktig å se på den faktiske mengden vitaminer og mineraler, ikke bare prosentandelen av referanseverdien. Dette sikrer at du får de næringsstoffene du faktisk trenger i henhold til anbefalt inntak.

Referanseverdier for vitaminer og mineraler

Her er en oversikt over referanseinntakene som brukes i EØS-området, hentet fra matinformasjonsforskriften:

Vitamin/Mineral Referanseinntak Vitamin/Mineral Referanseinntak
Vitamin A (µg) 800 Klorid (mg) 800
Vitamin D (µg) 5 Kalsium (mg) 800
Vitamin E (mg) 12 Fosfor (mg) 700
Vitamin K (µg) 75 Magnesium (mg) 375
Vitamin C (mg) 80 Jern (mg) 14
Tiamin (mg) 1,1 Sink (mg) 10
Riboflavin (mg) 1,4 Kobber (mg) 1
Niacin (mg) 16 Mangan (mg) 2
Vitamin B6 (mg) 1,4 Fluorid (mg) 3,5
Folinsyre (µg) 200 Selen (µg) 55
Vitamin B12 (µg) 2,5 Krom (µg) 40
Biotin (µg) 50 Molybden (µg) 50
Pantotensyre (mg) 6 Jod (µg) 150
Kalium (mg) 2000

Kilder

Forskrift om matinformasjon til forbrukere (Matinformasjonsforskriften) – https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-11-28-1497

NO-NYPL-2400060

Opptatert 31.05.24

Publisert juni 8, 2016

Vi gjør oppmerksom på at denne siden
er kun beregnet for helsepersonell.

Er du helsepersonell?