En stor dag for ernæringsmiljøet i Norge

Diverse | 10. desember 2014

Den 27. november var en milepel i norsk ernæringshistorie. Dette var dagen for den offisielle åpningen av Senter for klinisk ernæring, en felles satsing fra Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo universitetssykehus (OUS). Åpningen var i forbindelse med det sjette Throne Holst symposium, en internasjonal dagskonferanse om ernæring. Jeg var til stede sammen med over 300 ernæringsinteresserte i Rikshospitalets store auditorium, og lærte mye nytt om dagens tema; underernæring.

 
Senter for klinisk ernæring
Dagen startet med at ernæringsprofessor Rune Blomhoff ved Universitetet i Oslo, som er verdenskjent blant annet for sin forskning på antioksidanter, fortalte litt om det nye Senter for klinisk ernæring. Senteret skal ligge i nylig ombygde lokaler i universitetets Domus Medica ved Rikshospitalet i Oslo, og fagmiljøer fra både Rikshospitalet og universitetet flyttes dit. Tanken er at senteret vil bli et internasjonalt ledende ernæringssenter innen pasientbehandling, forskning og utdanning. De første pasientene tas imot allerede i januar 2015.
 
Etter en rekke gode ord og lykkeønskninger fra diverse høye herrer og kvinner, ble det røde båndet klippet over, som et symbol på den offisielle åpningen av senteret, og selve ernæringskonferansen kunne begynne.
 

Senter for klinisk ernæring åpnet 27. november
Senter for klinisk ernæring åpnet 27. november

 
Underernæring i vår del av verden?
Dagens første foredragsholder var en velkjent engelsk klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad i underernæring, Rebecca Stratton fra University of Southhampton. Hun fortalte om at de økonomiske utfordringer i samfunnet som påvirker helse og ernæring. Vi har underernæring i det 21.århundrede, også i den vestlige verden. Det er blant annet beregnet at over 30 millioner mennesker (5%) i Storbritannia er underernærte eller i risiko for å bli det. Overfører man disse tallene til Norge, tilsvarer det ca 254 200 mennesker. Konsekvensene av å gi riktig ernæringsbehandling for sykehuspasienter er mange og inkluderer kortere sykehusopphold, mindre reinnleggelser, mindre komplikasjoner som infeksjoner, fall, trykksår og bedre livskvalitet, muskelstyrke, mobilitet, immunforsvar, mindre antibiotikaforskrivninger og lavere kostnader for samfunnet. Riktig ernæring i form av tilstrekkelig energi, protein, fettsyrer, vitaminer, mineraler og sporstoffer er svært viktig både for sykehuspasienter, sykehjemsbeboere og andre personer på institusjon.

 
Retningslinjer
Stratton understrekte at forskere må bli flinkere til å lage retningslinjer basert på studier og forskning. Når det gjelder underernæring har vi faktisk i Norge egne Nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, noe den neste foredragsholderen, klinisk ernæringsfysiolog Guro Berge Smedshaug fra Helsedirektoratet fortalte om. Målet med retningslinjene er at underernærte og personer i ernæringsmessig risiko blir identifisert, og får en målrettet ernæringsbehandling. Det som er viktig er at retningslinjene blir fulgt. For de som skulle ønske mer informasjon ble vi fortalt at blant de over 50 ulike retningslinjene til Helsedirektoratet finnes det det faktisk «Retningslinjer for retningslinjer».

Husk at dersom du selv blir innlagt på sykehus eller har en venn eller pårørende som innlegges, skal du eller vedkommende ernæringsscreenes. Berge Smedshaug var klar i sin tale om at det ikke holder at bare entusiastene screener. Alle må være med!

 

I morgen kan du lese om resten av denne spennende dagen.

 

Hilsen Åse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *